sort proizvodi

ОГЛАСИ

by

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда

На основу члана 99. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 33. Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Бела Паланка („Сл.лист града Ниша“ бр. 24/14, 38/15, 108/15 и 119/17) и Одлуке о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда ради отуђења грађевинског земљишта које је у јавној својини општине Бела Паланка бр. 011-9/2021-I од 03.03.2021. године.

by

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бела Паланка-1.круг

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини БЕЛА ПАЛАНКА

by

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК - Избори за народне посланике

            Обавештавају се грађани општине Бела Паланка да се увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бела Паланка може извршити у просторијама Општине Бела Паланка – Јединствено управно место, ул. Карађорђева бр. 28, и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

by

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК - Избори за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији

Обавештавају се грађани општине Бела Паланка да се увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бела Паланка може извршити у просторијама Општине Бела Паланка – Јединствено управно место, ул. Карађорђева бр. 28, и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Горан Миљковић

Председник општине Бела Паланка

email

Општина Бела Паланка

place Карађорђева 28 Бела Паланка, Србија

local_phone +381 18 855 023, +381 18 856-666

email predsednik@belapalanka.org.rs, sobelapalanka@belapalanka.org.rs

local_printshop 018 855 188

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right