Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7.  Услугe o  уступању  запослених(поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2020Набавка, едукација и дистрибуција безбедоносних седишта за децу у сврху едукације и промоције њиховог коришћења

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3. - Механичарске услуге –  Партија5(поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.5 Набавка електричне енергије за потребе Општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.4 – Услуге мобилне телефоније

Позив

Конкурсна документација

Питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр.   1.2.7 –  Услугe o  уступању  запослених 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација - Измењена

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3 - Механичарске услуге (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 4

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка горива Партија 1 (поновљен поступак)

Позив

Питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2020 - Набавка опреме за пројекат Успостављање еУслуга у општини Бела Паланка (Е управа ближа грађанима)

Позив

Конкурсна документација

Питање 1

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација - измењена

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4 – Набавка електричне енергије за јавну расвету (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.1 - Административни материјал

Позив

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.2 –  Геодетске услуге

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА 06/2020 – Пружање услуге „Помоћ у кући за старе“

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  бр 02/2020 –  Израда  пројекта изградње водоводне мреже у МЗ Црвена Река

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА број 10/2020    Реконструкција објекта бивше фабрике ФЕМИД у Белој Паланци на КПБР 652 КО Бела Паланка - варош

Позив

Конкурсна документација

Техничке спецификације и структура цене

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација - измењена

Питање 1

Питање 2

Шема столарије

Предмер грејања и климатизације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.1.3 – Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће) и средстава за хигијену за потребе Општине и Општинске управе  и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4 - Набавка електричне енергије за јавну расвету

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3 - Механичарске услуге

Позив

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Конкурсна документација - Партија 6

Измена конкурсне документације - Партија 1

Измена конкурсне документације - Партија 6

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о обустави поступка - Партија 4

Одлука о обустави поступка - Партија 5

Обавештење о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о обустави поступка - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

 

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.5 - Услуге помоћ у кући

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2 - Набавка горива

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Одлука о обустави поступка - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 1

Powered by Vladimir Jocic