Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈАВНА НАБАВКА број 10/2020    Реконструкција објекта бивше фабрике ФЕМИД у Белој Паланци на КПБР 652 КО Бела Паланка - варош

Позив

Конкурсна документација

Техничке спецификације и структура цене

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.1.3Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће) и средстава за хигијену за потребе Општине и Општинске управе  и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4 - Набавка електричне енергије за јавну расвету

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3 - Механичарске услуге

Позив

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Конкурсна документација - Партија 6

Измена конкурсне документације - Партија 1

Измена конкурсне документације - Партија 6

Обавештење о продужењу рока

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.5 - Услуге помоћ у кући

Позив

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2 - Набавка горива

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Powered by Vladimir Jocic