Општина Бела Паланка
званична презентација општине

41. седница СО Бела Паланка

У среду 05. новембра одржана је 41. седница СО Бела Паланка. Одборници су разматрали пет тачака дневног реда од којих су се две тицале буџета општине Бела Паланка. Прва тачка била је допуна одлуке о давању сагласности за давање хипотеке на непокретности као средства обезбеђења наплате пореског дуга. Председник општине је овлашћен да као средство пореског дуга општинске управе може да изврши упис хипотеке на објекат Спортска хала, земљиште испод и око хале у корист РС. Ова одлука донета је на скупштини 11. јуна 2015. године због исплате неплаћених доприноса из претходног периода, а на седници, усвојена је допуна ове одлуке и подразумева да се поред зграде хипотека ставља и на земљиште испод и око зграде.  Најпре је усвојен извештај о извршењу одлуке о буџету општине Бела Паланка за период од 31. јануара до 30. септембра 2015. године. Укупно остварени приходи и примања буџета и корисника за 9 месеци износе 357 милиона 766 хиљада динара и 386.800 динара из сопствених прихода. Остварење прихода и примања у периоду 1. јануар – 30. септембар 2015. било је 60,84%. Што се расхода и издатака тиче они укупно износе 603 милиона 369 хиљада динара. Белопаланачки одборници усвојили су и Одлуку о другом ребалансу буџета за 2015. годину, према којој нема неких већих измена ни у плану прихода ни у плану расхода, већ је вршена измена унутар корисника буџета. Председник општине Горан Миљковић рекао је за говорницом, да је што се ребаланса тиче, на основу неких нових потреба извршена корекција буџета како би били реализовани одређени пројекти, а један од најважнијих јесте реконструкција мокрих чворова у белопаланачкој основној школи. Поред тачке одборничка питања и иницијативе, одборници су дали сагласност  на ценовник услуга за израду техничке документације ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка. Приликом израде техничке документације, накнаду за пружене услуге Јавном предузећу за грађевинско земљиште и изградњу општине могуће је платити у више месечних рата, потписивањем одговарајућег споразума. О склапању споразума, броју рата и висини рате одлучује директор или заменик директора.

Powered by Vladimir Jocic