Општина Бела Паланка
званична презентација општине

81. седница Општинског већа општине Бела Паланка

81. седница Општинског већа општине Бела Паланка одржана је у понедељак 23.новембра у сали СО Бела Паланка. На седници је разматрана одлука којом се утврђује просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности, на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника, који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони, за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину, на територији општине Бела Паланка. Просечна цена квадратног метра непокретности за уврђивање пореза на имовину за наредну годину, за прву и другу зону, за грађевинско земљиште износи 408 динара а за пољопривредно земљиште 37 динара. У односу на 2014.годину ове просечне цене су ниже а цене за шумско земљиште, станове, куће, пословне зграде, по новој одлуци, нису мењане. На седници је разматран и предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бела Паланка, по коме стопа пореза на имовину за земљиште пореског обвезника који не води пословне књиге износи 0 посто. Ова одлука је донета да не би дошло до још већег пореског оптерећења грађана у 2016.години. Чланови већа разматрали су предлог одлуке о утврђивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бела Паланка, како би се уврдила висина пореза на имовину. На основу ове одлуке на територији општине одређене су две зоне: прва, најопремљенија зона, обухвата простор које су одређене планом Генералне регулације и друга зона која обухвата подручје које се налази ван плана Генералне регулације. Све ове одлуке донете су у склопу припрема за израду буџета општине, рекао је након завршетка седнице општинског већа, председник општине Горан Миљковић и истакао да усвајањем ових одлука неће доћи до додатног пореског оптерећења грађана.

  

Powered by Vladimir Jocic