Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље:Закон)и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања,начину одређивања овлашћеног лица код послодавца,као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („ Сл.гласник РС“,бр. 49/2015) (даље:Правилник)и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Бела Паланка ( „ Службени лист града Ниша “, бр. 116/12 ),Начелник Општинске управе општине Бела Паланка, дана 17.11.2015. године, доноси ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА - ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic