Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу чл. 11. и чл. 38. б Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“ бр.26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС,47/13 и 68/14-др.закон),  чл. 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ , бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14)и  члана 31. Статута општине Бела Паланка ( "Службени лист града Ниша "бр. 67/08), Скупштина општине Бела Паланка на седници одржаној дана 27.11.2015.године, донела је: ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА - ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic