Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДЛУКА О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС,47/13 и 68/14- др. закон ), и чл. 41. Пословника Општинског већа општине Бела Паланка ("Службени лист Града Ниша "бр. 49/12), на седници Општинског већа општине Бела Паланка, одржаној дана 23.11.2015. године, донета је: О Д Л У К А О ПРОСЕЧНИМ  ЦЕНАМА  КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА - ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic