Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 6. и 7а и чл. 38б Закона о порезима на имовину ( "Службени гласник РС" бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14- др.закон), и члана 31. Статута општине Бела Паланка ( "Службени лист Града Ниша "бр. 67/08),Скупштина општине Бела Паланка на седници одржаној дана 27.11.2015. године, донела је: ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА- ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic