Општина Бела Паланка
званична презентација општине

82. седница Oпштинског већа

82. седница Oпштинског већа општине Бела Паланка одржана је у петак 11. децембра. На седници већа разматрани су Програми пословања за 2016. годину  ЈП „Спортски центар Бањица“, ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка, ЈП „Бела Паланка-нет“, Центра за културу, Туристичке организације Беле Паланке, Народне библиотеке ’’Вук Караџић’’ и ЈКП Комнис. На седници општинског већа разматран је Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, као и Одлука о буџету општине Бела Паланка за 2016. годину. Укупни приходи и примања буџета за 2016.годину утврђују се у износу од 650 милиона и 449 хиљада динара и то 632 милиона и 889 хиљада динара из буџета  и 17 милиона 560 хиљада динара из додатних прихода корисника. У оквиру ових средстава предвиђена су и развојна средства која општина Бела Паланка у наредној години треба да добије од Европске уније за реализацију пројеката. Предвиђени расходи и издаци за наредну годину износе 650 милиона и 449 хиљада динара, и то из буџета 632 милиона и 889 хиљада динара а из осталих извора 17 милиона 560 хиљада динара.Чланови општинског већа разматрали су и План детаљне регулације мале хидроелектране „Црвени брег“, затим насеља „Мурица“, „Миџор“ и Врбак у Белој Паланци. Као последња тачка дневног реда, усвојен је Програм развоја спорта у општини Бела Паланка за период од 2015. до 2018. године.

  

Powered by Vladimir Jocic