Општина Бела Паланка
званична презентација општине

83. седница Општинског већа

У среду 23. децембра, одржана је 83. седница Општинског већа општине Бела Паланка. На седници је разматрана  Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бела Паланка, и одлука о максималној спратности  по урбанисстичким зонама и целинама у поступцима озакоњења објеката, ради усклађивања са новим Законом о озакоњењу објеката. Изменом и допуном Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Бела Паланка уређује се поступак коришћења, прибављања и управљања стварима у јавној својини општине, поступак давања у закуп непокретности као и почетни износи закупнина непокретности у јавној својини општине. Чланови већа на седници усвојили су Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији наше општине. Донет је закључак по позиву ИНТЕРРЕГ-ИПА програма Прекограничне сарадње Бугарска – Србија у пројекту „Нове вештине за нове могућности, и по пројекту „Етрополе и Бела Паланка- атрактивна места за рекреацију и туризам’’. Ове одлуке биле су неопходне за пројектну документацију за пројекте с којима ће општина Бела Паланка и општина Етрополе конкурисати код ИПА програма. На седница већа разматран је захтев удружења пчелара ’’Кованлук’’ које ће са својим пројектом, у оквиру прекограничне сарадње, конкурисати за опремање Пчеларског дома у Црвеној Реци. Чланови Општинског већа усвојили су одлуку о усвајању календара активности учешћа грађана у буџетском процесу за израду буџета наше општине који је припремљен у сарадњи са програмом Европски Прогрес. Чланови већа дали су сагласност за закључивање уговора о оснивању регионалног центра ЈП ’’Завод за урбанизам’’ Ниш који ће након оснивања бити од значаја приликом израде техничке документације и урбанистичког планирања, рекао је председник општине Бела Паланка Горан Миљковић.

  

Powered by Vladimir Jocic