Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ УВИД - Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат „Мобилно постројење за производњу бетона“ на катастарској парцели бр. 710 КО Шпај, општина Бела Паланка носиоца пројекта „Пут инжењеринг“ д.о.о, ул Књажевачка бб, из Ниша

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове општине Бела Паланка,

ОГЛАШАВА излагање на ЈАВНИ УВИД Студијуо процени утицаја на животну средину

за пројекат Мобилно постројење за производњу бетона“ на катастарској парцели бр. 710 КО Шпај,

општина Бела Паланка носиоца пројекта „Пут инжењеринг“ д.о.о, ул Књажевачка бб, из Ниша

            Јавни увид Студије спровешће се у периоду од 24.12.2015. године до 12.01.2016. године. У периоду јавног увида Студија је изложена у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове општине Бела Паланка и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана у времену од 13 до 15 часова. Током јавног увида, свако правно и физичко лице право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на Студију, на адресу општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр.28.

            Презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја одржаће се 18.01.2016. године (понедељак) са почетком у 12,00 часова у великој сали Скупштине општине Бела Паланка, где сва присутна правна и физичка лица могу образложити примедбе које су поднела на Студију у писаном облику у току јавног увида.

 

 

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic