Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

На основу члана 14. став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку ( „ Сл. гласник РС “, бр. 104/09 и 99/11 ), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „ Сл. гласник РС “, бр. 15/12 ) Одлуке о расписивању локалних избора, Општинска управа општине Бела Паланка, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Обавештавају се грађани општине Бела Паланка да се увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бела Паланка може извршити у просторијама Општине Бела Паланка, у услужном центру, Карађорђева бр. 28, и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Упис, брисање, измена, исправка и допуна података у Јединственом бирачком списку, на основу Решења Општинске управе Бела Паланка, може се извршити у просторијама услужног центра општине Бела Паланка, Карађорђева бр. 28, најкасније до 21.04.2016. године, до 24.00 часова, када се бирачки списак закључује.

Позивају се лица која стичу пунолетство, односно бирачко право најкасније на дан избора, 24. април 2016. године, да могу извршити увид у Јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну Јединственог бирачког списка уз прилагање потребних доказа, најкасније 21.04.2016. године.

Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бела Паланка доступан је грађанима општине Бела Паланка сваког радног дана у времену од 07.30 до 14.30 часова у згради Општине Бела Паланка.

Грађани се такође обавештавају да после закључења Јединственог бирачког списка захтев за промене у бирачком списку могу поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора, кад се на основу Решења наведеног министарства врше промене у Јединственом бирачком списку.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Најкасније 5 дана пре закључења Јединственог бирачког списка, грађани могу надлежној општинској управи поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи тј. иностранству. Уз захтев треба поднети доказ о месту боравишта бирача у земљи.

У Јединствени бирачки списак, бирачи се уписују према пребивалишту, због чега су грађани дужни да са собом понесу личну карту.

Служба надлежна за вођење бирачког списка налази се у просторијама општине Бела Паланка, Карађорђева бр. 28, у услужном центру.

За сва ближа обавештења грађани се могу информисати код референта за бирачке спискове у Општинском услужном центру, телефон: 018/855-023, 855-111.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ПАЛАНКА

Powered by Vladimir Jocic