Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2016. годину

На основу члана 60. став 4.  Закона о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), и члана 21. тачка 20. Статута општине Бела Паланка (''Сл. Лист града Ниша'', бр.67/08), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број: 320-11-021109/2016-14 од 28.03.2016. године, Скупштина општине Бела Паланка на  седници одржаној дана  31.03.2016. године, донела је

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2016 ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ  О  ОПШТИНИ 

Површина: 517 км2

Број становника: 12.126 

Округ: Пиротски

Број насељених места: 46

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ

Општина Бела Паланка се налази у југоисточној Србији на територији пиротског округа. Територија општине Бела Паланка обухвата површину од 51.700 ха. Захвата простор средњег Понишавља и лежи између Суве и Сврљишких планина. Највећи део територије припада брдско-планинском подручју које обухвата 39.200 ха или 76%. брежуљкасто-брдски терен обухвата 10.000 ха или 19%, а свега 2.600 ха или 5% подручја општине припада равничарском терену око реке Нишаве.

Од северозапада ка југоистоку општину пресеца важан интеррегионални и интерконтителани друмски и железнички пут - Коридор X . Са овим путним правцем се укрштају два регионална пута у правцу север-југ, који повезују моравско-вардарску долину на југу са тимочко-подунавском на северу. Граничи се са општинама Пирот, Бабушница, Гаџин Хан, Ниш, Књажевац и Сврљиг. На територији општине постоје 46 насељена места. Само насеље Бела Паланка се налази на 43,200 северне географске ширине и 22,300 источне географске дужине.

На расписани јавни позив за право пречег закупа и јавни позив за остваривање права коришћења без накнаде за 2016 годину нико се није одазвao. 

Powered by Vladimir Jocic