Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Jавни увид Плана детаљне регулације индустријске зоне “Мурица 2” у Белој Паланци

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Бела Паланка.

ОГЛАШАВА

излагање на јавни увид

Плана детаљне регулације индустријске зоне “Мурица 2” у Белој Паланци

и

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне “Мурица 2”

Јавни увид плана спровешће се у периоду од 10.09.2016. године до 09.10.2016. године. У периоду јавног увида планови ће бити изложени упросторији Општинске управе општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана у времену од 13 до 15 сати. Током јавног увида, обезбеђено је присуство стручних лица оспособљених да заинтересованим грађанима дају основна обавештења о планским решењима. Током јавног увида, свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на план, на адресу општине Бела Паланка ул. Карађорђева бр. 28.

Јавна презентација планског документа биће одржана у четвртак 29.09.2016.године, са почетком у 12,00 часова у згради општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр.28.

Седница комисије за планове одржаће се 17.10.2016. године са почетком у 12 сати у сали општине Бела Паланка. На јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Бела Паланка, сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на планове у писаном облику у току јавног увида могу их образложити пред комисијом.

Извештај комисије о јавном увиду је саставни део образложења предлога плана и заједно са планом се доставља Скупштини општине Бела Паланка на усвајање.

ПРЕУЗМИТЕ:

 - Нацрт ПДР-а индустријске зоне Мурица 2

 - Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне “Мурица 2”

 

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic