Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ УВИД Студије о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат „Складиштење и третман електростатичког пепела – неопасног отпада у постројењу за производњу бетона„ на катастарској парцели бр. 710 КО Шпај, општина Бела Паланка носиоца пројек

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове општине Бела Паланка,

ОГЛАШАВА излагање на ЈАВНИ УВИД

Студије о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат „Складиштење и третман електростатичког пепела – неопасног отпада у постројењу за производњу бетона„  на катастарској парцели бр. 710 КО Шпај, општинаБела Паланканосиоца пројекта „Пут инжењеринг“ д.о.о, ул Књажевачка бб, из Ниша

            Јавни увид Студије спровешће се у периоду од 18.10.2016. године до 07.11.2016. године. У периоду јавног увида Студија је изложена у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове општине Бела Паланка и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана у времену од 13 до 15 часова. Током јавног увида, свако правно и физичко лице право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на Студију, на адресу општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр.28.

            Презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја одржаће се 10.11.2016. године (четвртак) са почетком у 12,00 часова у великој сали Скупштине општине Бела Паланка, где сва присутна правна и физичка лица могу образложити примедбе које су поднела на Студију у писаном облику у току јавног увида.

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic