Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА 8.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

У понедељак 28. новембра одржана је 8.седница Општинског већа општине Бела Паланка. Чланови већа усвојили су Предлог одлуке о успостављању сарадње, односно братимљењу општине Бела Паланка са општином Уб. Циљ усвајања ове одлуке је остваривање заједничких циљева, израда заједничких пројеката, развијање добрих односа између ових двеју општина као и размена искустава у различитим областима живота. На овој седници већа усвојене су Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бела Паланка, као и Одлука о измени и промени Одлуке о оснивању ЈП ''Комнис'', затим Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈП ''Дирекција за изградњу општине Бела Паланка''. ЈКП ''Комнис'' према овим одлукама поверавају се послови зоохигијенске службе као и послови одржавања и постављања електричних инсталација, односно уличне расвете. Чланови Општинског већа општине Бела Паланка усвојили су и Одлуку о четвртом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2016. годину према којој нема промена на позицији прихода и расхода, већ су промене извршене унутар апропријација. Све одлуке усвојене на 8. седници Општинског већа биће прослеђене СО Бела Паланка на усвајање.

  

Powered by Vladimir Jocic