Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

ЖАЛБЕНА КОМИСА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА:

1. Слађана Динић, дипломираник правник, председник

2. Тиосав Пешић, дипломирани правник, члан

3. Соња Ђорђевић, дипломирани економиста, члан

Powered by Vladimir Jocic