Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА 12.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

12. седница Општинског већа општине Бела Паланка одржана је у среду 21.децембра. На седници је дата сагласност на измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу као и сагласност на предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка и преузимању права, обавеза и послова на општину Бела Паланка. ''Овим одлукама, део послова које је раније обављало ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине биће поверени општинској управи, а део јавно-комуналном предузећу ’’Комнис’’, рекао је председник општине Горан Миљковић, који је додао да су одлуке донете због усклађивања са Законом и да ће и у наредном периоду бити несметано спровођени сви послови који су били у надлежности ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка. На дневном реду ове седнице већа дата је сагласност и на Програм пословања ЈКП ’’Регионална депонија Пирот’’ за 2017. годину. Миљковић је поводом ове тачке дневног реда рекао да је пројекат регионална депонија један од најбољих који је урађен уз подршку Европске комисије и да је веома значајан за све грађане општина Пиротског округа, али да је потребно у наредном периоду побољшати сарадњу општина у погледу даљег рада и дефинисања стратешких циљева Регионалне депоније Пирот. Чланови већа такође су дали сагласност и на Кадровски план Општинске Управе којим је представљен број и квалификација радника који су тренутно упошљени, као и план за наредну годину. На седници већа је дата сагласност на Програм пословања ЈКП ’’Комнис’’ Бела Паланка за 2017. годину према коме се цене комуналних услуга од 1. јануара наредне године увећавају за око 10 одсто. Усвојена је и измена и допуна Одлуке о оснивању ЈП ''Центар за културу'', затим предлог Одлуке о осигурању објеката и имовине на територији општине Бела Паланка, као и Решење о расподели средстава у складу са Законом о финансирању политичких активности за 2016. годину. 

  

Powered by Vladimir Jocic