Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОБАВЕШТЕЊЕ - јавни позива за доделу пакета грађевинског материјала

На основу члана 12.став 3.Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 401-82/2015-II од 18.12.2016.године, а у вези са Уговором о гранту-Регионални стамбени програм-Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4-грађевински материјал, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције, ''ЈУП Истраживање и развој'' д.о.о и Општине Бела Паланка Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 13 пакета грађевинског материјала

 

ОБАВЕШТАВА ИЗБЕГЛА И БИВША ИЗБЕГЛА ЛИЦА

 

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. до 1995.године, стекле статус избеглица у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позива за доделу пакета грађевинског материјала, за побољшање услова становања избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 - грађевински материјал (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 27.12.2016.године на огласним таблама општине Бела Паланка, месних заједница Општине Бела Паланка и на интернет презентацији општине Бела Паланка и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Powered by Vladimir Jocic