Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА 13.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

У уторак 10.јануара одржана је 13. седница Општинског већа општине Бела Паланка. На седници је усвојена одлука о организованом превозу ученика на територији општине Бела Паланка, који ће се у току ове године обављати минибусом намењеним за превоз ученика који живе на удаљености најмање 4 км од школе, као и за потребе превоза спортиста, наставника и ученика који одлазе на такмичења и за превоз чланова секција Центра за културу. На овој седници усвојен је правилник о финансијској подршци породици са новорођеном децом на територији наше општине према коме ће свако новорођено дете у 2017. години добити од општине Бела Паланка 30 хиљада динара, а исти овај износ добиће и дете које буде прво рођено у овој години. Чланови Општинског већа усвојили су одлуку о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, која се односи на децу са посебним потребама и којима је потребна додатна подршка за превазилажење физичких и социјалних препрека. На седници је донета одлука о мерама за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане Беле Паланке на основу које ће општина Бела Паланка финансирати рад 14 неуговорених радника Дома здравља, као и рад консултативних служби из области гинекологије, трансфузиологије, неурологије, психијатрије, ортопедије, офталмологије, хирургије и оториноларингологије. На 13. седници оштинског већа усвојен је годишњи извештај Савета за здравље општине Бела Паланка као и решење о расподели средстава за финансирање политичких активности у 2017. години. Председник општине Горан Миљковић рекао је да су одлуке које су усвојене на Општинском већу веома битне за грађане Беле Паланке.

  

Powered by Vladimir Jocic