Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - НАДЗОР

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕУЗМИ

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:


1. Управљање отпадома - ПРЕУЗМИ

2. Управљање хемикалијама и биоцидним отпадом - ПРЕУЗМИ

3. Заштита од хемијског удеса код севесо постројења - ПРЕУЗМИ

4. Заштита од нејонизујућих зрачења - ПРЕУЗМИ

5. Заштита природе - ПРЕУЗМИ

6. Заштита животне средине у индустријским објектима - ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic