Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Просторни план специјалног резервата природе Сува планина у завршној фази

Дана 13. децембра завршен је Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина. Након разматрања Нацрта, органи Општине Бела Паланка доставили су Републичкој агенцији за просторно планирање следеће примедбе и сугестије:

 

У оквиру одељка 5-имплементација, додати следеће активности:

 

  1. Изградња етно-насеља у селима Дивљана и Космовац
  2. Изградња планинарског дома
  3. Уређење прилазног пута до сеоског туристичког центра Космовац реконструкцијом пута Глоговац-Топоница-Космовац
  4. У одељку 3-планска решења, предвидети у тексту следеће активности:

а) изградња терена за екстремне спортове и узлетних станица за параглајдинг и змајарење и

б)  изградња гондоле (или жичаре) до врха гребена

 

      5. У оквиру одељка 5  брисати активност:Формирање Регионалне туристичке организације ( У Нишу као центру туристичке регије) у сарадњи са туристичким организацијама општина;

- из разлога постојања Регионалне туристичке организације југоисточне Србије са седиштем у Сокобањи којој припадају, измеђе осталог, и све општине Пиротског округа, па самим тим и општина Бела Паланка.

 

      6. У рефералној карти 1 –Посебна намена простора , део источне границе зоне другог степена заштите код локације Смрдан померити западно, до границе јединице локалне самоуправе са општином Гаџин Хан у циљу стварања услова за остварења намере иностраног инвеститора за изградњом ветропарка и тиме коришћења обновљивог извора енергије - ветра за производњу електричне енергије.

 

Координатор за израду Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина Срђан Игић истиче да је поменути Нацрт од стране Завода за урбанизам Ниш урађен веома квалитетно, обзиром да је требало ускладити интересе и захтеве многобројних институција на републичком и регионалном нивоу и интересе све 3 општине којима територијално припада део Суве планине обухваћен овим планом : Гаџин Хан, Нишка Бања и Бела Паланка.

„Активност изградње етно-кућа може почети већ у пролеће следеће године обзиром на намере инвеститора из земље и дијаспоре за изградњом истих у селима Дивљана и Космовац и то ће бити први сегменти туристичке еко-етно понуде сувопланинског подручја.

Изградња планинарског дома је неопходна ради смештаја и преноћишта све већег броја планинара из земље и иностранства током успона на Трем и друге врхове Суве планине.

      Значај и потребу асфалтирања пута Глоговац-Топоница-Космовац не треба посебно образлагати.

            Формирање Регионалне туристичке организације у Нишу је, по нашем мишљењу, непотребна активност зато што је већ формирана Регионална туристичка организација југоисточне Србије са седиштем у Сокобањи којој припадају, осим појединих општина нишавског, борског и зајечарског, и све општине пиротског округа, па самим тим и општина Бела Паланка, тако да би то било дуплирање институција. Сарадња у сврху заједничког формирања туристичког производа, маркетинга и искоришћења природних и културно-историјских атрактера јесте неопходна, али може бити спроведена у другим институционалним оквирима  “

            „На основу иницијативе Скијашког савеза југоисточне Србије и Општине Нишка Бања, поводом израде Регулационог плана комплекса Бојанине воде, ми смо накнадно послали још једну иницијативу Републичкој агенцији за просторно планирање. Иницијатива се односи на предлог да проширење скијашких терена и планираних објеката и инфраструктуре комплекса Бојанине воде на територији општине Нишка Бања, може обухватити и делове територије општине Бела Паланка у сврху формирања заједничког регионалног спортско-рекреативног центра. У питању је атар села Вета, а разлог је следећи: део скијашких стаза који почиње на територији општине Нишка Бања природном конфигурацијом терена се завшава на територији општине Бела Паланка. Простор комплекса Бојаниних вода је јединствен и не може бити ограничен административним границама општина Нишка Бања и Бела Паланка, јер би то ометало остваривање њихових функција. На овај начин се постиже јединство туристичких и спортско-рекреативних садржаја сувопланинског подручја, спречавање појаве диференцирања туристичке понуде и ствара се могућност израде регионалних пројеката и аплицирања за средства из претприступних фондова Европске уније.“

Powered by Vladimir Jocic