Општина Бела Паланка
званична презентација општине

11. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

У четвртак 24. јануара 2013 године одржана 11.седница Општинског већа у сали општине Бела Паланка, са почетком у 10,00 сати.

На 11. седници Општинског већа чланови већа усвојили су Одлуку о условном отпису камате и мировању пореског дуга према којој се уређују условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених изворних прихода доспелих за плаћање закључно са 31.октобром 2012.године. Према овој Одлуци порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 01.новембра до 31.децембра прошле године плати најкасније до краја овог месеца а обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга дужан је да од 01.јануара ове године редовно плаћа текуће обавезе.

На већу су усвојене Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању јавних предузећа на територији општине Бела Паланка а које морају бити усклађене са законом о јавним предузећима у року од 30 дана од доношења ове длуке

Први пут пред чланове већа нашла се и Одлука о организованом превозу ученика основних школа на територији општине Бела Паланка. На седници већа усвојена је и Одлука о накнадама из буџета за превоз ученика и студената у овој години према којој је опредељено учешће у финансирању месечних карата за ђаке и студенте у износу од 30% средстава од цене месечне карте , а такође је донета и Одлука о накнадама из буџета за превоз талентованих ученика у 2013.-ој години финансирањем месечних карата, Усвојена је Одлука о финасијској подршци породици са децом на територији општине Бела Паланка. Исплата финансијске помоћи врши се једнократно у износу од 30.000 динара .Следећа седница општинског већа, према речима председника општине Горана Миљковића биће одржана већ у понедељак  28.јануар а на дневном реду ће се наћи Локални акциони план запошљавања.

Powered by Vladimir Jocic