Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 10. став 1. и 2. а у вези члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09), Општинска управа општине Бела Паланка, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

          Носилац пројекта AKTOR A.T.E. огранак Бела Паланка, ул.Тошин бунар бр.268, 11070 Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за бетонску базу капацитета 25m³/h, на катастарским парцелама бр. 946, 947 и 948 КО Дол, општина Бела Паланка.          

            Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Бела Паланка, сваког радног дана од 13 до 15 часова.

            Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 22. фебруар 2013.године.

 

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic