Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Еврорегион Нишава

Дана 26.04.2013. у Пироту одржан је састанак Еврорегиона Нишава, чији је циљ био анализа стања и перспективе развоја Еврорегиона Нишава 2013-2020.

На састанку су изабрани Регионални и општински координатори, а чланови пројектних тимова еврорегиона Нишава упознати су са четири пројкетне области у оквиру којих ће се радити заједнички пројекти и конкурисати код Европских фондова у циљу обезбеђивања неопходних средстава за њихову реализацију.

Формирани су пројектни тимови и изабрани општински координатори који ће радити пројекте из области:

1) Зелена енергија и енергетска ефикасност - пројекти уштеде енергије,

реконструкција школа и алтернативних извора енергије.

2) Еко и етно туризам - заједнички пројекти туристичких потенцијала и дестинација,

туристичких инфоцентара, туристичке сигнализације и сајмова.

3) Ванредне ситуације - пројекти ће се односити на опремање, едукацију, брзо

деловање на коридору X и на Старој планини.

4) Локални путеви – пројекти локалне и регионалне путне инфраструктуре.

Следећи раднисастанак са конкретним задацима заказан је за  31. мај у Божуришту у Бугарској

Powered by Vladimir Jocic