Oпштинa
Бела Паланка
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Вести

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУК Е О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ
ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА /СПОРТИСТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ O БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА 2020. ГОДИНУ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА КОЈИ УПИШУ ПРВИ ПУТ ПРВУ ГОДИНУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА /СПОРТИСТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Бела Паланка“
ЈАВНИ ПОЗИВ за одабир лица која ће пружати саветодавне услуге грађанима општине Бела Паланка
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2019. ГОДИНИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА/СПОРТИСТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ЈАВНИ УВИД захтева за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице „NI – Glogovac“ – NI161/NIU161/NIO161 на животну средину
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА
ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интересиграђана у области спорта у општини Бела Паланка
ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА КОЈИ УПИШУ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНЏМЕНТ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА КОЈИ УПИШУ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ "УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА У 2019.години
КОНКУРС за доделу стипендија талентованим ученицима/спортистима са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка
ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТАКМИЧАРА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ''ДАНИ БАНИЦЕ 2019"
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ОДЛУКА о спровођењу јавног позива за избор чланова радне групе за израду Акционог плана Партнерства за отворену управу (ПОУ)
Предлог одлуке о додели средстава, листе вредновања и рангирања предлога програма/пројеката удружења за 2019. годину
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
ПРЕДЛОГ о избору програма за суфинансирње пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка за 2019. годину
РЕШЕЊЕ о избору програма за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка за 2019. годину
РЕШЕЊЕ о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

Powered by Vladimir Jocic