Oпштинa
Бела Паланка
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Вести

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

            На основу чл. 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16 др. закон), чл. 39. Статута Општине Бела Паланка („Сл. гласник РС“, бр. 67/08) и Одлуке о расписивању Конкурса за доделу једнократних новчаних награда ученицима и студентима са територије Општине Бела Паланка, бр.

Powered by Vladimir Jocic