BROWNFIELD | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

BROWNFIELD

Хала погона фабрике „Весна“ у Црвеној Реци данас је у приватном власништву. Хала се тренутно не користи за производњу и на располагању је потенцијалним закупцима. Налази се на само двадесет метара од међународног пута Ниш-Софија и 6 km од петлје према Бугарској (код Беле Паланке), на растојању од 60 km од границе са Бугарском. Сам објекат налази се непосредно поред магистралног пута, а простор на коме се налази граничи се са железничком пругом, тако да су транспортне везе готово идеалне. У самој близини простора на коме се налази фабрика пролази и оптички кабл, тако да је прикључак на савремену и брзу телекомуникациону мрежу могућ, без већих улагања. Прописна дистрибуциона електрична и градска водоводна мрежа постоје. У непосредној околини објекта су две реке (Нишава и ЦрвенаРека). Објекат се налази на плацу површине око 2 хектара. У склопу овог пословног простора налази се и издвојена портирница. Испред плаца је асфалтиран већи простор за паркирање, као и сам прилаз објекту. Пословна зграда је површине око 2200 m2, од чврстог материјала, са обновљеном челичном кровном конструкцијом. Зграда поседује једну већу халу и неколико мањих, прилаз рампи за утовар, кацеларијске просторије, кухињу са кантином, свлачионицу за раднике, котларницу, неколико санитарних просторија, као и више мањих просторија опште намене. Објекат поседује и независно напајање веома квалитетном техничком водом из сопственог бунара. Главна и највећа хала има површину од око 380 m2 и висину од 4-5m. Под је бетониран, хала добро осветљена, а поседује и систем канала за принудну вентилацију. Могуће намене: пословни, производни простор; складишни простор; сервисни простор за возила и паркинг; тржни центар, робна кућа, отворена и затворена пијаца; могућност да се трансформише у безцаринску зону; могућност да се претвори у хотелски или медицински пансион; могућност да се претвори у изложбени и сајамски простор.

Powered by Vladimir Jocic