GREENFIELD | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

GREENFIELD

 

Коридор 10 је један од паневропских саобраћајних коридора. Простире се од Аустрије до Грчке, односно Мале Азије. Од северозапада ка југоистоку овај важан интеррегионални и интерконтинентални друмски и железнички пут пресеца општину Бела Паланка. Са овим путним правцем се укрштају два регионална пута у правцу север-југ, који повезују моравско-вардарску долину на југу са тимочко-подунавском на северу. Деонице Коридора 10 у изградњи: Просек – Црвена река (22,5km), Црвена река – Чифлик (10,3km), Чифлик – Понор – Пирот (Исток) (29km), Пирот (Исток) – Суково – Димитровград (12,8km), Димитровград – Граница са Бугарском (8,7km) Изванредном стратешком положају општине доприносе: -близина нишког (40km) и софијског (100km) аеродрома -близина трасе Коридора 10 ( друмског и железничког) -пролазак трасе регионалног водовода Љуберађа – Ниш.
Дефинисане су три локације за индустријске зоне поред петље на Коридору 10: индустријска зона „Ђолови 1“(Мурица), индустријска зона „Ђолови 2“, индустријска зона „Балван“.


Индустријска зона “Мурица” налази се поред аутопута првог реда Ниш – Софија, на самом улазу у Белу Паланку из правца Ниша. Од главне петлје нове трасе коридора 10, удаљена је свега 200m, а од индустријске зоне “Балван” 2,5km.

      

 

Индустријска зона „Балван“ налази се на улазу у Белу Паланку из правца Ниша на 2km од центра Беле Паланке и 3km од петље нове трасе коридора 10, а поред аутопута првог реда Ниш – Софија и железничког коридора 10 који спаја западну Европу са Далеким Истоком.

О изванредном стратешком положају индустријске зоне говори и податак о близини нишког (40km) и софијског (100km) аеродрома.

Поред индустријске зоне пролази траса регионалног водовода Љуберађа – Ниш, а у центру индустријске зоне Железница Србија ће за потребе електрификације железничког коридора 10 изградити 110KV трафо-станицу која ће својим капацитетом задоволјити потребе зоне.

 

Powered by Vladimir Jocic