ИНФРАСТРУКТУРА | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ИНФРАСТРУКТУРА

Кроз територију општине пролази крак „C“ коридора 10- државни пут првог реда Ниш-Софија у дужини од 32 километра. У питању је главна саобраћајна артерија која повезује средњу и западну Европу са Блиским Истоком.Повезана је модерним саобраћајницама са великим регионалним центрима.

На удаљености од 53 km од Беле Паланке налази се међународни гранични прелаз Градина.

Централни део територије општине Бела Паланка је добро покривен сигналима све три мреже: Предузеће за мобилне телекомуникације "Telekom Srbija" - MTS, "Telenor" i "VIP Mobile". Опремљеност подручја општине Бела Паланка  телефонском мрежом је изнад просека Републике Србије(36,5тф. претплатника на 100 становника) и износи 39,34тф. претплатника на 100 становника.

Целокупна територија општине је покривена мрежом WiFi-интернета i ADSL интернетом. 

Изузетна повољност за развој дистрибутивне мреже на територији општине Бела Паланка је то што кроз централни део територије општине пролази далековод 110kVTS110/10kV "Ниш 5 - НишкаБања" -  TS110/35kV "Пирот2", што  омогућава квалитетно и рационално техничко решење избора локације за изградњу трафостанице 110/35/10kV и њеног повезивања на наведени далековод.

Једина железничка веза са Републиком Бугарском такође пролази кроз Белу Паланку. То је део велике светске железничке теретне и путничке магистрале

Powered by Vladimir Jocic