ИНВЕСТИРАЈТЕ | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ИНВЕСТИРАЈТЕ

Изградња Фабрике цементана локацијиКО Чифлик

- дефинисана локација – КО Чифлик, техничка документација израђена

- извршене обимне припреме за припрему и изградњу фабрике цемента

- утврђене су резерве сировина  кречњака и лапорца,

- локација је изузетно повољна у саобраћајном погледу.

- утврђене су резерве кречњака на 6.973,790 т  и лопарца 3.127,771 т, што је довољно за експлоатацију за 30 година, односно производњу од 800.000т цемента годишње.;

- извршена је анализа инвестиционог Пројекта од стране Института за економска истраживања – Београд,  почетком 1983.године.

Изградња спалионице за биомасу

Употребом биомасе, пресвега из пољопривредног отпада, смањује се потреба општине за другим енергентима, заштита животне средине се подиже на већи ниво.

Гориво које се може користити у овим уређајима је животињски, дрвни, пољопривредни и комунални отпад, те сви сродни материјали и нуспроизводи.

На територији општине налазе се фарме од којих се може преузети органски отпад потребан за рад спалионице.

 

Изградња ветропракова

- дефинисане просторне зоне за ветропаркове : Шљивовачки вис (североисточно од селаШљивовик) и  Сврљишке планине

- извршена су мерења интензитета ветра

- транспорт енергије до мреже система ЕПС-а је економскиисплатив.

Изградња фабрике воде

Извор воде Бањица се налази поред међународног пута и пруге Ниш – Димитровград. Постоји могућност коришћења већ изграђених објеката у непосредној близини након закупа или куповине од приватног власника. Постоји бушотина на дубини од 105 метара. Капацитет извора је 15 l/sec.

Капацитет извора омогућио би комерцијално коришћење. Белопаланачка бањица представља најзначајнији и најјачи термално-минерални извор средњег Понишавља. Минерална вода овог извора припада категорији калцијум-магнезијум-хидрокарбонатних минералних вода, и због својих специфичних хемијских и физичких особина може да се употребљава у балнеолошке сврхе као допунско средство у склопу медицинске рехабилитације. Она може да се користи за пиће и у терапеутске сврхе на лицу места, или да се флашира и тако доставља на тржиште.

Лековита својства овог извора била су позната још Римљанима, јер се у близини налазе трагови њихових грађевинских активности.

 

Изградња минихидроелектрана

Просторним планом општине Бела Паланка одређене су локације за минихидроелектране дефинисане и Катастром малих хидроелектрана у Србији.

У току је израда  Плана детаљне регулације минихидроелектране ''Мала Бела Паланка'',Плана детаљне регулације мини-хидроцентрале ''Чифлик'' и Плана детаљне регулације минихидроцентрале ''Вргудинац''.

Плановима се обезбеђују услови просторног уређења   минихидроелектрана и минихидроцентрала ради њихове изградње.

Укупна прелиминарна површина у обухвату  ових планова је 21,5 хектара.

Powered by Vladimir Jocic