СТОЧАРСТВО | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

СТОЧАРСТВО

Производња млека и меса Општина Бела Паланка поседује велику територију и респективне ресурсе за производњу кабасте сточне хране и испашу стоке. Демографско пражњење условило ја да сви ови потенцијали нису довољно искоришћени и да има пуно простора за инвестирање у сточарску производњу и отварање нових фарми.

Производња крављег млека све више добија на значају обзиром на присуство прерадних капацитета (млекаре „Бетас“ и „Драчје“). Специфични вид чувања стоке без пастира присутан је на Сувој планини у систему крава-теле. За месо које се добија од стоке коју мештани подпланинских села гаје на овај начин на пашњацима ове планине може се рећи да представља храну органског порекла. У наредном периоду предстоји процес сертификовања ове производње као органске.

Овај део Југоисточне Србије има дугу традицију у овчарској производњи и карактеристичан је по томе да се овце још музу и да се од овчјег млека справљају веома квалитетни сиреви. Особеност даје и расни састав оваца јер је доминантна сврљишка праменка чију јагњад карактерише добар рандман и висок квалитет меса.

Пошто у окружењу расте доста лековитог биља посебну развојну шансу представља узгој коза чије млеко има широке нутритивне и лековите перформансе. У последњим годинама на просторима општине се раширила алпска раса коза од чијег млека се производи тражени сир кришка, а сурутка се користи у лековите сврхе. У последњим годинама се доста ради на унапређењу расног састава и набавци квалитетних приплодних грла. Општини недостају веће говедарске фарме за производњу млека.

Окосницу производње на теритотији општине Бела Паланка у сточарству чине следећи субјекти: фарма за тов јунади Сим-импекс, фарма коза Горњи Рињ Борјана д.о.о, више мањих фарми оваца код пољопривредних произвођача.

Пашњаци се простиру на 11 410 хектара, што чини 44% пољопривредног земљишта.

Powered by Vladimir Jocic