ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Општина Бела Паланка је једна од ретких општина која нуди услуге Е-управе преко званичног сајта : www.belapalanka.org.rs и Портала е-управе Републике Србије: www.euprava.gov.rs

Општина Бела Паланка је усмерила свој развој ка стварању модерне, ефикасне, одговорне, транспарентне, сервисно оријентисане управе, са успостављеним информационим системом и усаглашеном законском регулативом.

Услови за даље спровођење развојне политике стварају се кроз јачање институционалних капацитета. Локална самоуправа има формиран Општински услужни центар.

Решавање проблема везаних за грађевинско земљиште, урбанизам, уређење простора и рад комуналних система спада у ред важних активности општине. Поједностављен је процес добијања дозвола и друге документације, а сам процес израде и измене планова учињен ефикасним.

Умрежавање општине са институцијама и удружењима, координисане активности јавних предузећа и установа и ефикасна координација између суседних и других општина, основни су предуслови за привредни развој на локалном нивоу. Значајно је коришћење искустава прекограничних општина, и подстицање развоја јавно-приватног партнерства у функцији развоја заједнице.

Општински услужни центар је интегративни део Општинске управе где грађани могу добити за врло кратко време многобројне услуге ''све на једном месту''.

Општинске сервисе чине: писарница, дечија заштита, овера докумената, борачко-инвалидска заштита, матична служба, бирачки спискови. Постоји могућност он-лине наручивања докумената.

Powered by Vladimir Jocic