Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Корисни линкови

СРБИЈА
Народна скупштина Републике Србије - http://www.parlament.gov.rs/
Председник Републике Србије - http://www.predsednik.rs/
Влада Републике Србије - http://www.srbija.gov.rs/
 
МИНИСТАРСТВА
Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs
Министарство одбране - www.mod.gov.rs
Министарство за Косово и Метохију - http://www.kim.gov.rs/
Министарство финансија - www.mfin.gov.rs
Министарство правде - www.mpravde.gov.rs
Министарство за државну управу и локалну самоуправу - www.drzavnauprava.gov.rs
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - www.minpolj.sr.gov.yu
Министарство економије и регионалног развоја - www.merr.gov.rs
Министарство рударства и енергетике - www.mem.gov.rs
Министарство за инфраструктуру - www.mi.gov.rs
Министарство за телекомуникације и информатичко друштво - www.mtid.gov.rs
Министарство трговине и услуга - www.mtu.gov.rs
Министарство рада и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs
Министарство за науку и технолошки развој - www.nauka.gov.rs
Министарство животне средине и просторног планирања - www.ekoplan.gov.rs
Министарство просвете - www.mp.gov.rs
Министарство омладине и спорта - www.mp.gov.rs
Министарство културе - www.kultura.sr.gov.yu
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs
Министарство вера - www.mv.gov.rs
Министарство за дијаспору - www.mzd.gov.rs
Министарство за Национални инвестициони план - www.mnip.gov.rs
Министарство за људска и мањинска права - www.ljudskaprava.gov.rs
Министар без портфеља - Сулејман Угљанин - www.kornrp.gov.rs

РАЗНО
Фонд за социјалне иновације - www.sif.minrzs.gov.rs
Стална конференција градова и општина - www.skgo.org
ISDACON - Информациони систем Владе Републике Србије - www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
Конкурси за НВО, појединце, институције и посао -  http://konkursi.wordpress.com

Powered by Vladimir Jocic