sort proizvodi
news

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК - Избори за народне посланике

Autor:

На основу члана 14. став 1., члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник РС“, бр. 19/20), Општинска управа општине Бела Паланка, дана 11.05.2020. годинеобјављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

 

            Обавештавају се грађани општине Бела Паланка да се увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бела Паланка може извршити у просторијама Општине Бела Паланка – Јединствено управно место, ул. Карађорђева бр. 28, и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rsуношењем података о јединственом матичном броју грађана.

            Упис, брисање, измена, исправка и допуна података у Јединственом бирачком списку, на основу Решења Општинске управе Бела Паланка, може се извршити у просторијама Јединственог управног места Општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28, најкасније до 05.06.2020. године, до 24.00 часова, када се бирачки списак закључује.

            Позивају се лица која стичу пунолетство, односно бирачко право најкасније на дан избора, 21.06.2020, да могу извршити увид у Јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну Јединственог бирачког списка уз прилагање потребних доказа, најкасније 05.06.2020. године.

            Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бела Паланка доступан је грађанима општине Бела Паланка сваког радног дана и суботом у времену од 07.30 до 14.30 часова у згради Општине Бела Паланка.

 Упис у бирачки списак и промене у бирачком списку (брисање из бирачког списка или измена, допуна или исправка неке чињенице о бирачу) врше се по службеној дужности, или на захтев грађана, као и на захтев подносиоца изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани, у складу са Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18).

 Упис бирача у бирачки списак и промене у бирачком списку по службеној дужности врши општинска управа надлежна према месту пријављеног пребивалишта грађана, до закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24 часа.

Захтев за упис у бирачки списак или промену у бирачком списку грађани и подносиоци изборних листа могу да поднесу општинској управи надлежној према месту пријављеног пребивалишта грађана до закључења бирачког списка, односно најкасније 05. јун 2020. године.

Након закључења бирачког списка, тј. од 06. јуна 2020. године, захтев из става 4. овог члана може се поднети само Министарству државне управе и локалне самоуправе, и то најкасније 72 часа пре дана одржавања избора, односно најкасније 17. јуна 2020. године у 24 часа.

Бирач с боравиштем у иностранству може да поднесе захтев дипломатско-конзуларном представништву, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. најкасније 30. маја 2020. године.

Грађани  су дужни да са собом понесу личну карту.

            Служба надлежна за вођење бирачког списка налази се у просторијама Општине Бела Паланка - Јединствено управно место, ул. Карађорђева бр. 28.

            За сва ближа обавештења грађани се могу информисати код референта за бирачке спискове у Општинском услужном центру, телефон: 018/855-023, 855-111

Претражите вести

Горан Миљковић

Председник општине Бела Паланка

email

Општина Бела Паланка

place Карађорђева 28 Бела Паланка, Србија

local_phone +381 18 855 023, +381 18 856-666

email predsednik@belapalanka.org.rs, sobelapalanka@belapalanka.org.rs

local_printshop 018 855 188

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %