sort proizvodi

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - НАДЗОР

 

План инспекције заштите животне средине за 2022 год - ПРЕУЗМИ

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ - ПРЕУЗМИ

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕУЗМИ

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:


1. Управљање отпадима - ПРЕУЗМИ , ДОКУМЕНТ - 08.09.2021. год.

2. Управљање хемикалијама и биоцидним отпадом - ПРЕУЗМИ

3. Заштита од хемијског удеса код севесо постројења - ПРЕУЗМИ

4. Заштита од нејонизујућих зрачења - ПРЕУЗМИ

5. Заштита природе - ПРЕУЗМИ

6. Заштита животне средине у индустријским објектима - ПРЕУЗМИ

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right