sort proizvodi

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Надлежност

 

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одсек Локалне пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године.

 

Одсек за послове локалне пореске администрације Општине Бела Паланка ради при Општинској управи - Одељењу за финансије, буџет и јавне службе

 

 

Надлежност Одсека локалне пореске администације је следећа:

 • води првостепени поступак утврђивања изворних прихода пореским решењем,
 • обавља канцеларијску и теренску контролу изворних прихода,
 • врши редовну и принудну наплату изворних прихода,
 • води пореско рачуноводство изворних прихода,
 • издаје пореска уверења пореским обвезницима о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • издаје прекршајне налоге и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје,
 • одржава и развија свој информациони систем,
 • обавља и друге послове за које је овлашћен.

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %