sort proizvodi
news

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПРОГЛАСИЛА ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ; ДОНЕТЕ НОВЕ МЕРЕ НА СЕДНИЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Autor:

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гл. РС“, бр. 87/18), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) члана 66. Статута општине Бела Паланка („Сл. лист града Ниша“, бр. 14/19), на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Бела Паланка, дана 30.07.2020. године, председник општине Бела Паланка, доноси

 

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ

 СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

 

I          Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Бела Паланка почев од 30.07.2020. године.

 

II         Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља становништва, проузрокована појавом и ширењем заразне болести COVID-19, на територији општине Бела Паланка.

 

III       Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Ниша“.

 

Одлуку доставити:

- Штабу за ванредне ситуације општине Бела Паланка;

- Сектору за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације Пирот;

- Завод за јавно здравље Пирот и

- Архиви.

 

 

Број: ____________________

Дана 30.07.2020. године

У Белој Паланци

 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

Горан Миљковић

                                                                                                 


На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка, бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011.године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на седници одржаној дана 30.07.2020.године доноси следеће

Н А Р Е Д Б Е

 

I Ограничава се рад угоститељских објеката (кафића, ресторана, кафана, кладионица, ћевабџиница, пицеријa, посластичарa и осталих угоститељских објеката) и свих малопродајних објеката до 23.00 часова.

II У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од најмање 1,5 метара, односно на свака четири квадратна метра може бити присутно само једно лице.

III У циљу спречавања ширења вируса короне ангажовати фирму за дезинфекцију која ће извршити дезинфекцију јавних површина и улица, Општинске управе општине Бела Паланка, јавних установа и предузећа.

IV Доноси се закључак да све наредбе и мере, које је Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка донео на седницама 06.07.2020.год, и 17.07.2020.године , остају и даље на снази:

- Свако је обавезан да користи заштитну маску у затвореном простору и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне дистанце од 2 метра.

 

-Општински штаб за ванредне ситуације препоручује да се маске носе на свим јавним местима на отвореном простору. На местима на којима није могуће обезбедити растојање од најмање 1,5 метара (редови испед продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта), ношење маски је обавезно. 

-Налаже се органима локалне самоуправе, јавним предузећима и установама на територији општине Бела Паланка да предузму мере за заштиту запослених и организују вршење услуга грађанима уз примену општих и посебних мера превенције. За запослене, радно ангажоване као и за све странке обавезна је употреба зашитних маски

-У зграду Опшинске управе општине Бела Палака као и у Услужном центру-Јединствено управно место, дозвољен је улазак само по једном лицу уз обавезну употребу заштитне маске.

-Обавезно је ношење заштитне маске на свим јавним местима у затвореном простору, што значи да су родитељи малолетне деце, као и деце са посебним потребама и њихови старатељи, дужни да обезбеде да њихова деца носе заштитну маску.

- На градској пијаци је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

 

-У угоститељском објекту (кафићи, ресторани, кафане, кладионице, ћевабџинице, пицерије, посластичаре и у осталим угоститељским објектима) у затвореном простору за једним столом не могу седети више од 2 особе а на отвореном простору до 3 особе, уз поштовање физичке дистанце између столова од 1,5 метра. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат, за сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

-У продајним објектима број потрошача се ограничава на најмање 6 квадратних метара корисне површине по потрошачу, уз обавезно коришћење маски од стране продавца и купца.

 

-Забрањује се организовање свадби, рођендана, крштења, журки и других прослава.

-Рад козметичких и фризерских салона, салона лепоте, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

-У верским објектима и приликом верских обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

-У стамбеним зградама примењивати најмање једном дневно дезинфекцију заједничких просторија

 

-Да ЈКП „Комнис“ Бела Паланка, сваког дана врши дезинфекцију јавних површина.

 

-Број корисника отворених базена се ограничава на 2 квадратна метра површине за лежаљке по кориснику, уз обавезно држање дистанце од 2 метра.

 

-Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

-Подсећамо да су вртићи и предшколске установе дужне да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се препоручује да, уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не доводе у предшколску установу.

 

-У циљу спречавања ширења вируса „COVID-19“ , Општински штаб за ванредне ситуације издаје наредбу ЈКП „Комнис“ Бела Паланка, да у делокругу свог рада, који се односи на сахрањивање лица,  изда упозорење и обавести кориснике ових услуга да се обустављају сви заказани парастоси, са коришћењем сале приликом сахране. Сахране огранизовати у што мањем броју присутних лица. Ово упозорење се односи како за градско гробље у Белој Паланци, тако и за сва сеоска гробља на територији општине.

V О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Контрола ће се вршити свакога дана, а свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколико се ради о угоститељском, продајном или другом напред неведеном објекту.

            VI Наредбе  објавити  на  званичном  сајту  општине  Бела  Паланка и  доставити  Општинској управи, ЈП  и  установама  чији  је  оснивач  општина  Бела  Паланка, Полицијској  станици  и  архиви.

 

 

Штаб за ванредне ситуације

општине Бела Паланка


ОДЛУКА

НАРЕДБЕ

Претражите вести

Горан Миљковић

Председник општине Бела Паланка

email

Општина Бела Паланка

place Карађорђева 28 Бела Паланка, Србија

local_phone +381 18 855 023, +381 18 856-666

email predsednik@belapalanka.org.rs, sobelapalanka@belapalanka.org.rs

local_printshop 018 855 188

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %