Председник општине Горан Миљлковић обишао је чланове удруежња пензионера | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Председник општине Горан Миљлковић обишао је чланове удруежња пензионера

Поред корисника дневног боравка за стара лица председник општине Горан Миљлковић обиша је и чланове удруежња пензионера која постоје на територији наше општине. Чланови ових удружења задовољни су подршком коју добијају од локалне самоуправе.

Предложио сам удружењима да припремају своје програме и планове за наредну годину јер ће већ у јануару бити расписан конкурс за доделу средстава удружењима грађана, каже председник општине Горан Миљковић. И локално руководство и пензионери сложили су се да је помоћ коју добијају од општине немерељива, не само у погледу финансијске помоћи већ и у стручној помоћи око израде одређене пројектне документације ради добијања средстава. У наредном периоду сарадња на релацији локалне самоуправе и пензионера биће још интензивнија, закључено је приликом обиласка удружења пензионера у Белој Паланци.

Powered by Vladimir Jocic