Општина Бела Паланка
званична презентација општине

БУЏЕТ ОПШТИНЕ


- ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ 2019. ГОДИНЕ


- ОДЛУКА О II РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДУНУ


ОД­ЛУ­КA О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2018. ГО­ДИ­НУ [08.05.2019.]


- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ [21.12.2018.]


- ВОДИЧ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ЈАНУАР


- ОДЛУКА O IV РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНК ЗА 2018. ГОДИНУ  [21.12.2018.]


- Упознавање грађана са буџетом за 2019. годину


Упутство за припрему буџета општине Бела Паланка за 2019-2021. годину


- ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ


ОД­ЛУ­КА О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ БЕЛА ПАЛАНКАЗА 2017. ГО­ДИ­НУ


- ВОДИЧ  КРОЗ ОДЛУКУ О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА


ОД­ЛУ­КA О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ БЕЛА  ПАЛАНКА ЗА 2016. ГО­ДИ­НУ [01.06.2017.]


- ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2017. ГОДИНУ [01.06.2017.]


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2016. ГОДИНУ    [16.12.2015.]


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА    [16.12.2015.]


- ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2015. ГОДИНУ    [04.11.2015.]


ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2015. ГОДИНУ    [30.07.2015.]


ОДЛУКА О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА  ЗА 2015. ГОДИНУ    [17.12.2014.]

Powered by Vladimir Jocic