Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Друга седница Привременог органа Општине Бела Паланка

У петак 29.јула је одржана друга седница Привременог органа Општине Бела Паланка. На седници је усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Бела Паланка за 2015.годину, према којој приходи буџета у 2015 години износе 495 милиона и 72 хиљаде динара, а расходи 455 милиона и 347 хиљада динара. Горан Миљковић, председник Привременог органа каже да је буџет за 2015 годину реализован око 81,55 посто и може се констатовати да је успешно реализован, а одлуке у вези буџета, које се доносе на седницама Привременог органа прослеђују се надлежном министарству.
Чланови Привременог органа усвојили су и Извештај о извршењу буџета општине Бела Паланка за период од 1.јануара до 30.јуна 2016.године. Према овом извештају укупно остварени приходи износе 206 милиона 159 хиљада и 134 динара. Извештаји о извршењу буџету се разматрају два пута годишње и то је законска обавеза сваке локалне самоуправе. Говорећи о овој тачки дневног реда Горан Миљковић, је рекао да се локална самоуправа на почетку године сусрела са великим проблемом због наслеђених дуговања из периода од 2009. до 2011.године у износу од 20 милиона динара а који се тичу неизмирених пореза и допринос зарада радника у органу управе и јавним предузећима и установама. Из овог разлога били смо принуђени да подигнемо краткорочни кредит како би локална самоуправа несметано функционисала, рекао је Миљковић. Наредна седница Привременог органа биће одржана крајем следеће недеље а једна од битнијих одлука која ће бити разматрана на седници је одлука о ребалансу буџета, додао је Миљковић. На другој седници Привременог органа између осталог донета је и одлука о формирању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Бела Паланка. Задатак ове комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим се уврђује врста , обим и динамика радова које треба извршити у 2017.години, а посебно ће бити утврђени подаци који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини.

 

Powered by Vladimir Jocic