Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 33/2009), Председник привременог органа општине Бела Паланка је дана 09.08.2016.године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА и  расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА

 

 

I

-   Предмет јавног надметања -

 

1.      Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бела Паланка у следећим катастарским општинама:

 

 

КО

Број јавног

Површина

 

Депозит

Период

Степен

 

надметања

(ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ ха)

(дин)

закупа

заштите

 

 

 

 

20%

(год)

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабин кал 1

1

     1,2908

2.500,00

645,40

1

 

Бабин кал 1

2

1,0700

2.500,00

535,00

1

 

Бабин кал 1

3

1,8763

2.500,00

938,15

1

 

Бабин кал 1

4

1,8066

2.500,00

903,30

1

 

Бабин кал 1

5

2,5814

2.500,00

1.290,70

1

 

Бабин кал 1

6

2,5262

2.500,00

1.263,10

1

 

Бабин кал 1

7

     0,0754

2.500,00

37,70

1

 

Бабин кал 1

8

     1,0317

2.500,00

515,85

1

 

Бабин кал 1

9

0,7475

2.500,00

373,75

1

 

Бабин кал 1

10

0,7650

2.500,00

382,50

1

 

Бабин кал 1

11

0,1238

2.500,00

61,90

1

 

Бабин кал 1

12

0,6054

2.500,00

302,70

1

 

Бабин кал 2

13

 1,2678

2.500,00

633,90

1

 

Бабин кал 2

14

0,1474    

4.500,00

132,66

1

 

Бежиште

15

0,1418

2.500,00

70,90

1

 

Бела Паланка ван варош

16

1,2333

4.500,00

1.109,97

1

 

Бела Паланка ван варош

17

      0,4685

2.500,00

234,25

1

 

Букоровац

18

     0,0856

2.500,00

42,80

1

 

Букоровац

19

   0,0803

2.500,00

40,15

1

 

Вета

20

0,2801

2.500,00

140,05

1

 

Вета

21

1,5156

2.500,00

757,80

1

 

Вета

22

0,2912

2.500,00

145,60

1

 

Вета

23

1,9230

2.500,00

961,50

1

 

Вета

24

1,0969

2.500,00

548,45

1

 

Вета

25

 0,6127

2.500,00

306,35

1

 

Витановац

26

 4,2620

2.500,00

2.131,00

1

 

Витановац

27

 0,5062

2.500,00

253,10

1

 

Врандол

28

0,7418

2.500,00

370,90

1

 

Врандол

29

1,6444

5.100,00

1.677,29

1

 

Врандол

30

0,1956

2.500,00

97,80

1

 

Вргудинац

31

 0,1244

2.500,00

62,20

1

 

Вргудинац

32

0,7807

2.500,00

390,35

1

 

Вргудинац

33

 0,3679

2.500,00

183,95

1

 

Вргудинац

34

1,0287

2.500,00

514,35

1

 

Горња Глама

35

1,5795

2.500,00

789,75

1

 

Горња Глама

36

0,0472

2.500,00

23,60

1

 

Горња Глама

37

 0,2172

2.500,00

108,60

1

 

Горња Глама

38

10,6273

2.500,00

5.313,65

1

 

Горња Глама

39

 0,2278

2.500,00

113,90

1

 

Горња Глама

40

 3,7607

2.500,00

1.880,35

1

 

Горња Глама

41

    0,5144

2.500,00

257,20

1

 

Горњи Рињ

42

    28,2470

2.500,00

14.123,50

1

 

Горњи Рињ

43

3,3078

2.500,00

1.653,90

1

 

Горњи Рињ

44

    0,8198

2.500,00

409,90

1

 

Горњи Рињ

45

1,2036

2.500,00

601,80

1

 

Горњи Рињ

46

0,1992

2.500,00

99,60

1

 

Горњи Рињ

47

0,3090

2.500,00

154,50

1

 

Горњи Рињ

48

0,8870

2.500,00

443,50

1

 

Горњи Рињ

49

1,5446

2.500,00

772,30

1

 

Горњи Рињ

50

 0,4304

2.500,00

215,20

1

 

Горњи Рињ

51

1,7035

2.500,00

851,75

1

 

Горњи Рињ

52

 0,5145

2.500,00

257,25

1

 

Горњи Рињ

53

3,5915

2.500,00

1.795,75

1

 

Горњи Рињ

54

 5,3573

2.500,00

2.678,65

1

 

Горњи Рињ

55

 0,8530

2.500,00

426,50

1

 

Горњи Рињ

56

 2,1368

2.500,00

1.068,40

1

 

Градиште 1

57

17,6970

2.500,00

8.848,50

1

 

Градиште 1

58

9,9762

2.500,00

4.988,10

1

 

Градиште 1

59

 5,3667

2.500,00

2.683,35

1

 

Градиште 1

60

    0,6927

2.500,00

346,35

1

 

Дивљана

61

      0,0236

2.500,00

11,80

1

 

Дивљана

62

      0,1558

2.500,00

77,90

1

 

Дол

63

      0,1498

2.500,00

74,90

1

 

Дол

64

      0,2710

2.500,00

135,50

1

 

Долац

65

      1,0118

4.500,00

910,62

1

 

Долац

66

    0,1916

4.500,00

172,44

1

 

Доња Глама

67

      2,5866

2.500,00

1.293,30

1

 

Доња Глама

68

 1,6240

2.500,00

812,00

1

 

Доња Глама

69

1,3040

2.500,00

652,00

1

 

Доња Глама

70

 0,7315

2.500,00

365,75

1

 

Доња Глама

71

0,3088

2.500,00

154,40

1

 

Доња Глама

72

0,2220

2.500,00

111,00

1

 

Д.Коритница

73

    1,1605

2.500,00

580,25

1

 

Д.Коритница

74

0,3318

2.500,00

165,90

1

 

Доњи Рињ

75

   15,8433

2.500,00

7.921,65

1

 

Доњи Рињ

76

    0,6134

2.500,00

306,70

1

 

Доњи Рињ

77

0,2385

2.500,00

119,25

1

 

Доњи Рињ

78

0,9232

2.500,00

461,60

1

 

Доњи Рињ

79

1,2436

2.500,00

621,80

1

 

Доњи Рињ

80

0,2627

2.500,00

131,35

1

 

Доњи Рињ

81

 0,2597

2.500,00

129,85

1

 

Дражево

82

 2,7984

2.500,00

1.399,20

1

 

Клење

83

  0,0682

4.500,00

61,38

1

 

Клисура

84

1,8218

2.500,00

910,90

1

 

Клисура

85

0,6915

2.500,00

345,75

1

 

Клисура

86

0,4887

2.500,00

244,35

1

 

Клисура

87

0,8446

2.500,00

422,30

1

 

Клисура

88

 0,5042

2.500,00

252,10

1

 

Клисура

89

0,3823

2.500,00

191,15

1

 

Клисура

90

0,8135

2.500,00

406,75

1

 

Клисура

91

2,3269

2.500,00

1.163,45

1

 

Клисура

92

0,5975

2.500,00

298,75

1

 

Клисура

93

      0,0804

4.500,00

72,36

1

 

Козја

94

0,8555

2.500,00

427,75

1

 

Козја

95

5,3788

2.500,00

2.689,40

1

 

Козја

96

3,3351

2.500,00

1.667,55

1

 

Крупац

97

3,2032

2.500,00

1.601,60

1

 

Крупац

98

0,2522

2.500,00

126,10

1

 

Ланиште

99

0,6482

2.500,00

324,10

1

 

Лесковик

100

 0,0773

2.500,00

38,65

1

 

Љубатовица

101

    2,1060

2.500,00

1.053,00

1

 

Љубатовица

102

1,1937   

2.500,00

596,85

1

 

Љубатовица

103

    2,0486

2.500,00

1.024,30

1

 

Мирановац

104

5,3329

2.500,00

2.666,45

1

 

Мирановац

105

6,5237

2.500,00

3.261,85

1

 

Мирановац

106

5,8027

2.500,00

2.901,35

1

 

Мирановац

107

    4,1778

2.500,00

2.088,90

1

 

Мирановац

108

2,9478

2.500,00

1.473,90

1

 

Мирановац

109

      6,2458

2.500,00

3.122,90

1

 

Мирановац

110

12,1584 

2.500,00

6.079,20

1

 

Моклиште

111

1,9641

2.500,00

982,05

1

 

Моклиште

112

     0,5341

4.500,00

480,69

1

 

Моклиште

113

 0,5504

2.500,00

275,20

1

 

Моклиште

114

0,9601

2.500,00

480,05

1

 

Моклиште

115

1,3146

4.500,00

1.183,14

1

 

Моклиште

116

 0,3637

2.500,00

181,85

1

 

Моклиште

117

 1,9474

2.500,00

973,70

1

 

Мокра

118

 2,8634

2.500,00

1.431,70

1

 

Мокра

119

  0,7762

2.500,00

388,10

1

 

Мокра

120

 1,2653

2.500,00

632,65

1

 

Мокра

121

 1,0013

2.500,00

500,65

1

 

Мокра

122

 0,5204

2.500,00

260,20

1

 

Ново село

123

      0,5332

4.500,00

479,88

1

 

Ореовац

124

0,6408

4.500,00

576,72

1

 

Ореовац

125

0,4347

2.500,00

217,35

1

 

Ореовац

126

0,5166

2.500,00

258,30

1

 

Ореовац

127

1,3775

2.500,00

688,75

1

 

Ореовац

128

0,1637

2.500,00

81,85

1

 

Пајеж

129

3,7223

2.500,00

1.861,15

1

 

Пајеж

130

 1,2538

2.500,00

626,90

1

 

Пајеж

131

1,2006

2.500,00

600,30

1

 

Пајеж

132

    0,7306

2.500,00

365,30

1

 

Пајеж

133

3,4193

2.500,00

1.709,65

1

 

Пајеж

134

6,1734

2.500,00

3.086,70

1

 

Пајеж

135

 2,0532

2.500,00

1.026,60

1

 

Пајеж

136

 9,8343

2.500,00

4.917,15

1

 

Сињац

137

2,7668

4.500,00

2.490,12

1

 

Сињац

138

3,9606

4.500,00

3.564,54

1

 

Сињац

139

0,8151

4.500,00

733,59

1

 

Сињац

140

1,5008

2.500,00

750,40

1

 

Тамњаница

141

0,6518

2.500,00

325,90

1

 

Тамњаница

142

  1,1255

2.500,00

562,75

1

 

Тамњаница

143

2,1139

2.500,00

1.056,95

1

 

Теловац

144

 2,1284

2.500,00

1.064,20

1

 

Топоница

145

  0,5810

2.500,00

290,50

1

 

Трешњанци

146

1,7838

2.500,00

891,90

1

 

Црвена река

147

 1,0933

4.500,00

983,97

1

 

Црвени брег

148

    0,6335

4.500,00

570,15

1

 

Црнче

149

1,9613

2.500,00

980,65

1

 

Црнче

150

1,9717

2.500,00

985,85

1

 

Чифлик

151

1,1011

4.500,00

990,99

1

 

Шљивовик

152

1,9461

2.500,00

973,05

1

 

Шпај

153

4,0006

4.500,00

3.600,54

1

 

 

 

УКУПНО

314,5209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Бела Паланка, у канцеларији Одсека за пољопривреду сваког радног дана од 10 до  12 часова. Контакт особа Јасмина Голубовић, тел. 018 855 023 локал 223.

3.  Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

4.  Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: за све КО од  22.08.2016.год. до 26.08.2016.год.од 08 часова до 12 часова.

  1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

 

  1. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

 

  1. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

 

  1. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
  2. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.    Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта

у  државној својини има:

 

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

 

-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

 

-          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3.         Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања

 

огласа) за правна лица;

            - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње

 

три године;

 

4.   Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених *

 

у  табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 

-          фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

5.       Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

 

 

-            потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

-            за правна лица -извод из привредног регистра(не старији од шест месеци до данаобјављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

 

-            за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином,а којиима енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

6.      Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 

7.     Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 

8.     Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 

9.    Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за  свако  јавно  надметање  појединачно,  на  рачун  Општинске  управе  Бела Паланка број: 840-745151843-03 модел 97 позив на број 71-009.

 

 

10.   Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

 

11.   Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

 

12.   Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

 

13.     Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 

1) су у пасивном статусу;

 

2)      нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

 

3)  су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

 

4)    су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

 

5)  су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6)  су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

 

1.       формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.       доказ о уплати депозита;

 

3.       за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

 

4.       за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

 

5.       за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији Одсека за пољопривреду општинске управе  општине Бела Паланка. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

·         Адреса:Општина Бела Паланка,улица и број:  Карађорђева  бр28.,

 

Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

·           име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве -

 

Рок  за  подношење  документације  за  пријављивање  је  до 14 сати,  дана  02.09. 2016.године.  Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Бела Паланка до наведеног рока, без обзира на начин достављања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Бела Паланка, улица и број: Карађорђева бр 28, за све катастарске општине 05.09.2016.године са почетком у 12 ч.

 

 

VI

- Плаћање закупнине -

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе општине Бела Паланка.

 

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

·         гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

 

·         уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

 

·         доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе« Службени лист Града Ниша », на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе « Службени лист  Града Ниша».

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

Број: 320-15/2016-IV/04

ПРЕДСЕДНИК   

 

 

Дана: 28.07.2016.године

_____________________

 

                                                                                                                  Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic