Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Одржана 11. Седница Скупштине општине Бела Паланка

На 11.седници СО Бела Паланка, која је одржана у уторак 29.јануара2013.године, донета је одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга. По овој одлуци привредници и грађани који закључно са 31. октобром прошле године имају пореска дуговања могу стећи услов на отпис затезних камата и мировање главног пореског дуга. Услов за ту пореску олакшицу се стиче измиривањем текућих пореских обавеза које доспевају у новембру, децембру 2012. године и јануару 2013. године, и то најкасније до 31. јануара ове године. На седници СО такође су донете одлуке о измени и допуни одлуке о оснивању ЈП Центра за културу, ЈКП Комнис, ЈП за грађевинско земљиште и изградњу, ЈП Радио Бела Паланка  и јавног предузећа ‘’Спортски центар-Бањица’’. Ове одлуке су донете због  усклађивања са новим  Законом о јавним предузећима, рекао је на седници секретар скупштине Тиосав Пешић образлажући ове одлуке. Сва јавна предузећа имаће рок од 30 дана да ускладе своја оснивачка акта са новим законом како би они били усвојени на скупштини. Нови Закон о јавним предузећима између осталог предвиђа промену начина избора директора јавних предузећа који ће се убудуће бирати путем јавних конкурса. Укидају се управни одбори, а контролу ће вршити наџорни одбори. Председник СО Ивица Васић је на седници истакао да су новине које доноси  Закон о јавним предузећима добре зато што ће допринети професионализацији рада јавних предузећа и повећати њихову ефикасност.

Powered by Vladimir Jocic