Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОБАВЕШТЕЊЕ

          На основу члана 10. став 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09), Општинска управа Општине Бела Паланка oбјављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          Инвеститор Иван Ђорђевић из Пирота, ул. Драгољуба Миленковића бр.15/18, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње мале хидроелектране „Доња Коритница“ на Коритничкој реци, инсталисане снаге 50kw, на кп.бр.4008 КО Доња Коритница на подручју Општине Бела Паланка.       Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Општинске управе Општине Бела Паланка, радним данима од 13 до 15 часова.

            Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15. фебруар 2013.године.

 

Општинска управа Општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic