Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

ПРЕДСЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ ДОДЕЉЕНО НАЈВЕЋЕ ПРИЗНАЊЕ НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ

На свечаној академији поводом Дана општине Бела Паланка председнику Србије Александру Вучићу додељено је највеће општинско признање, повеља "Никета Ремезијански’’, коју је у његово име примио генерални секретар кабинета председника Србије Никола Селаковић.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 32/13), чл. 42. и 129.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 32/13), чл. 30. и 129.

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

Почели су радови на реконструкцији основне школе ‘’Љупче Шпанац’’ у Белој Паланци. Пројекат се реализује преко Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије која је за радове одобрила нашој општини 86 милиона динара. Извођач радова је фирма ‘’Тончев градња’’ из Сурдулице.

Јавни увид пројекта „План детаљне регулације «Плантаже Тамњаница»

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство и имовинско – правне и стамбено – комуналне послове Општинскеуправеопштине Бела Паланка, даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Црнче I“ и МХЕ „Црнче II“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.  Правилника о  садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.

Рани јавни увид Плана детаљне регулације далековода 35 kV МХЕ „Црвени Брег“ – ТС 35/10 kV „Долац“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.  Правилника о  садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основуОдлуке СО Бела Паланка број 011-52/2017-I од 01.06.2017.год. комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности објављује:

ОГЛАС

Општина Бела Паланка је у наградној игри ''Узми рачун и победи'' освојила прво место

Општина Бела Паланка је у наградној игри ''Узми рачун и победи'', коју је спровело Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, освојила прво место. Грађани Беле Паланке су слањем фискалних рачуна и слипова дали велики допринос у борби против сиве економије.

Powered by Vladimir Jocic