Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5.

ЈАВНИ ОГЛАС O продаји демонтиране грађевинске столарије које се налази у просторијама Општине Бела Паланка , у улици Карађорђева бр.28.

На основу Одлуке о покретању поступка   продаје демонтиране грађевинске столарије    које се налази упросторијама Општине Бела Паланка , у улици Карађорђева бр.28, бр. 011-91/2019-III од 03.12.2019.год., Комисија за спровођење  поступка   продаје демонтиране грађевинске столарије, дана: 03.12.2019. год. , расписује :    

ОДЛУКА о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Бела Паланка додељују средства за финансирање/суфинансирање

На основу члана 3, став 1. ичлана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр.

ОДЛУКА о додели студентских стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

На основу  члана 10. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на  Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским  Карловцима  бр. 011-44/2019-III од 31.05.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5.

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда
Комисија за спровођење поступка  прибављања, отуђења, давања у закуп и размене грађевинског земљишта у јавној својини објављује:
 
ЈАВНИ ОГЛАС о  продаји неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.

Powered by Vladimir Jocic