Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

РЕШЕЊЕ о допуни Решења о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

            На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутен.тумачење ),члана 19, 20, 21. и 22.

РЕШЕЊЕ о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

            На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутен.тумачење ),члана 19, 20, 21. и 22.

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Сл.лист града Ниша '', бр.  67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању ученика са територије општине Бела Паланка   бр.011-29//2018-III  од 07.03.2018.године , Председник  општине Бела Паланка

р а с п и с у ј е

 

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Сл.лист града Ниша '', бр. 67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању талентованихученика са територије општине Бела Паланка   бр.011-30/2018-III  од 07.03.2018.године , Председник  општине Бела Паланка 

р а с п и с у ј е

 

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Сл. лист града Ниша“ , бр.  67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању студената   са територије општине Бела Паланка   бр.011-28 /2018-III  од 07.03.2018.године , Председник  општине Бела Паланка

 р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

            На основу члана 13.Одлуке о додели субвенција приватнимпредузетници и привредним друштвима   за подстицај запошљавања  теже запошљивих лица бр. 011-31/2018-III  од  19.03.2018.године ,председник општине Бела Паланка,  расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма из члана 3 и 4. став 2. Тачка 10-13. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка

На основу Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка бр.401-60/2015 од. 07.05.2015. године,  Одлуке o измени и допуни Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка бр. 011-11/2017 -III од 25.01.2017. године и члана 39.

Powered by Vladimir Jocic