Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Република Србија

Општина Бела Паланка

Општинска Управа

Дана: 14.12.2018. године

Бела Паланка

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

 

Јавна расправа о нацрту Статута општине Бела Паланка

Општина Бела Паланка 
Комисија за израду Нацрта Статута општине Бела Паланка 
Бр.011-69/2018- I
Датум : 23.11.2018. године 
Бела Паланка 

Позив за учешће у јавној расправи

ОГЛАШАВА јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребе изградње минихидроелектране напрекидној комори Дивљана у систему ЈКП „Наисус“ на територији КО Мокра општина Бела Паланка

На основу члана  63.  став 2.  Закона о планирању и изградњи  (“Службенигласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлукаУС, 132/14, 145/14 и 83/18), Општинска управа општине Бела Паланка

ОГЛАШАВА

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПРИМЕР УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКИХ ПРОЈЕКАТА

На свечаном уручењу одлука о финансирању пројеката који доприносе побољшању пословног окружења програма ЕУ ПРО у Крагујевцу одржана је презентација општине Бела Паланка као примера добре праксе реализације пројеката који су финансирани средствима ЕУ.

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА

Незапосленим лицима која су се одважила да самостално отпочну сопствени бизнис председник општине Бела Паланка Горан Миљковић уручио је данас свечано уговоре. Уговоре, тачније субвенције за самозапошљавање, чија је укупна вредност 800.000 динара добила су 4 лица.

Powered by Vladimir Jocic