Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

АНКЕТА о безбедности саобраћаја

Агенција за безбедност саобраћаја реализује истраживање ставова учесника у саобраћају на нивоу Републике  Србије за 2017. годину.

Конкурс за доделу студентских и ученичких стипендија студентима и ученицима са територије општине Бела Паланка у 2017.години

Председник општине Бела Паланка расписао јеКонкурс за доделу студентских и ученичких стипендија студентима и ученицима са територије општине Бела  Паланка у 2017.години   бр.011-47/1-2017-III од20.04.2017.године.

ПРЕДСЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ ДОДЕЉЕНО НАЈВЕЋЕ ПРИЗНАЊЕ НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ

На свечаној академији поводом Дана општине Бела Паланка председнику Србије Александру Вучићу додељено је највеће општинско признање, повеља "Никета Ремезијански’’, коју је у његово име примио генерални секретар кабинета председника Србије Никола Селаковић.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 32/13), чл. 42. и 129.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 32/13), чл. 30. и 129.

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

Почели су радови на реконструкцији основне школе ‘’Љупче Шпанац’’ у Белој Паланци. Пројекат се реализује преко Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије која је за радове одобрила нашој општини 86 милиона динара. Извођач радова је фирма ‘’Тончев градња’’ из Сурдулице.

Јавни увид пројекта „План детаљне регулације «Плантаже Тамњаница»

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство и имовинско – правне и стамбено – комуналне послове Општинскеуправеопштине Бела Паланка, даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Црнче I“ и МХЕ „Црнче II“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.  Правилника о  садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.

Рани јавни увид Плана детаљне регулације далековода 35 kV МХЕ „Црвени Брег“ – ТС 35/10 kV „Долац“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.  Правилника о  садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.

Powered by Vladimir Jocic