Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

ОДЛУКА о додели студентских стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

На основу  члана 10. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на  Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским  Карловцима  бр. 011-44/2019-III од 31.05.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5.

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда
Комисија за спровођење поступка  прибављања, отуђења, давања у закуп и размене грађевинског земљишта у јавној својини објављује:
 
ЈАВНИ ОГЛАС о  продаји неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ O БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Поштовани грађани,

Обавештавамо Вас да је општина Бела Паланка 01.08.2019 год. почела буџетски процес за 2020.год. и то слањем Упутства за припрему Одлуке о буџету општине  Беле Паланке за 2020. годину.својим директним и индиректним корисницима. Упутство је израђено  на основу важећих закона, а  након добијања Упутства из Министарства финансија.

Powered by Vladimir Jocic