sort proizvodi

Геолошки приказ

Геолошки састав средњег Понишавља је представљен јако мозаичном структуром, која се може свакако довести у везу са претходно презентираним теоријама о настанку овог дела копна и његовој припадности најмлађем делу Европе - Неоевропи.

Масивни банковити кречњаци у епигенетском сужењу Скокањћин камен

Геолошка структура која се среће у средњем Понишављу је приказана у табели.

Приказ геолошког састава средњег Понишавља

Црвени пешчар данас у слојевима налазимо у средњем Понишављу. Тек у мезозојској периоди тријас (од пре 185 милиона година), те црвене пустиње прекрива море које нам у средњем Понишављу оставља кречњачке стене.

Црвени пермски пешчар у клисури Ждрело у Црвеној реци

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right