sort proizvodi

OПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК OПШТИНСКЕ УПРАВЕ

АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 069/1022201
e-mail: sobelapalanka@belapalanka.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Руководилац одељења: Соња Ђорђевић, дипл. економиста
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 062/255759
e-mail: nacelnik.finansija@belapalanka.org.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ,

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: Александра Деспотовић дипл.економиста

тел: 018/855-023; 018/855-111

факс:018/855-188

моб: 063/420-786

e-mail: despotovicaleksandra90@gmail.com

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЋЕВИНАРСТВО, 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: Небојша Николић, дипл. економиста
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 063/1029959
e-mail: odeljenje.urbanizam.bp@gmail.com

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНО – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Руководилац одељења: Јасмина Голубовић, дипл. инжењер пољопривреде
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб.: 063/1028823
е-mail: jasminagb@gmail.com

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Шеф одсека: Јована Видановић, дипл. правник
тел: 018/855-023
факс:018/855-188

моб:063/8743598

е-mail: lpa@belapalanka.org.rs

 

ОДСЕК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Биљана Миленковић, дипл. инжењер заштите на раду

тел:018/855-023

Факс:018/855-188

моб:062/8853081

e-mail: projektni.tim@belapalanka.org.rs

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right