sort proizvodi

Неогено језеро

У неогену Белопаланачка котлина је поплављена језером. Обале и дна језера су по фазама приказане на датим сликама.

У првој фази Нишавско језеро је веома широким комуникацијама повезано са моравским, заплањским и сврљишким базеном. Из воде као острва штрче доминантни врхови Суве планине (Трем, Голаш и део Валожја), затим Шљивовички врх, Рињске планине (са Плешом) и Орљански камен.

У другој фази ова поменута острва се повећавају и повезују са Белавом. Сврљишке планине повезују се са Пајешким каменом, а Шљивовички врх са залеђем ка Столу

Планински масиви добијају своје контуре, а језера се задржавају на пространству које чини данашњи простор котлине

Врхови планина се помаљају из магле. Управо тако су се помаљала острва из неогеног језера

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right