Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

ЈАВНА НАБАВКАбр. 9/2018 – Набавка услуга електричне енергије

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација - ИЗМЕЊЕНА

Појашњење питања 1

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКАбр. 03/2018 – Обележавање хоризонталне сигнализације

Позив

Конкурсна документација

Појашњење питања 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр.01/2018 – Крпљење ударних рупа(поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр.3/2018Набавка лож-уља(поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКАбр. 7/2018– Геодетске услуге

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БР.  01/2018 - Крпљење ударних рупа

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКАДОБАРАУ ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 - Административни материјал

Позив

Конкурсна документација

Појашњење питања 1

Појашњење питања 2

Oдлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКАНабавка лож-уља(поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКАМеханичарске услуге - поновљени поступак

Позив

Конкурсна документација - Партија 5

Конкурсна документација - Партија 7

Конкурсна документација - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

 

ЈАВНА НАБАВКАбр. 3/2018Набавка лож-уља

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2018 Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће и средстава за хигијену) за потребе Општине и Општинске управе  и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о додели уговора - Партија 1

Обавештење о додели уговора - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2018 Механичарске услуге

Позив

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Конкурсна документација - Партија 6

Конкурсна документација - Партија 7

Конкурсна документација - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о обустави - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о обустави - Партија 7

Одлука о обустави - Партија 8

Обавештење о додели уговора - Партија 1

Обавештење о обустави - Партија 2

Обавештење о додели уговора - Партија 3

Обавештење о додели уговора - Партија 4

Обавештење о обустави - Партија 5

Обавештење о додели уговора - Партија 6

Обавештење о обустави - Партија 7

Обавештење о обустави - Партија 8

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2018  Израда пројектно – техничке документације за антиерозионо уређење слива Мокранске реке

Позив

Конкурсна документација

Обавештење

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2018 - Набавка горива

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о додели уговора - Партија 1

Обавештење о додели уговора - Партија 2

Powered by Vladimir Jocic